เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม


(วันนี้ 23 มิ.ย.57) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล2(บ้านลัดกะสัง)
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28