เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี2557


       (วันนี้ 19 มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี2557 ซึ่งโครงการนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว(ชั้น3) โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้