เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้า


เช้าวานนี้ (31 มี.ค. 55) เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย และเนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน 2555 สำนักงานก.พ.ได้กำหนดให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสระแก้วจึงได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 โดยจังหวัดสระแก้วได้มีการประชุมและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งมีผลการคัดเลือกดังนี้ นางสุดใจ รุ่งเรือง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ นายสมคิด ยืนประโคน ตำแหน่งนายแพทย์ ชำนาญการพิเศษและนายวัลลภ ประวัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษและหลังจากนั้นได้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและมอบทุนให้กับเด็กด้อยโอกาสให้กับตัวแทนแต่ละอำเภอเพื่อนำไปมอบให้เด็กด้อยโอกาสอีกต่อไป