เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออก - เขียนได้ ประจำปี 2557


(วันนี้ 14 มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วมอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการอ่านออก – เขียนได้  ภายใน 4 เดือน ให้แก่บุคลากรครูในสถานศึกษา  จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิ.ย.57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16