เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555


เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2555 เทศบาลเมืองสระแก้วจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง) โดยได้รับเกียรติจาก นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและภรรยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีฯ 
นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รูปปั้นเหมือนหลวงพ่อทอง พระสงฆ์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มีส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก