เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดให้บริการตรวจรักษา ติดตาม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทั่วไป


(10 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดให้บริการตรวจรักษา ติดตาม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทั่วไป ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายแพทย์คงศักดิ์ วงศ์ชูศรี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว (หนองนกเขา)

2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16