เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาดถนน


(4 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานชุดทำความสะอาด เข้าทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
1. ทำความสะอาดตั้งแต่ซอยหลังโรงพยาบาลไปทางหมู่บ้านรุ่งโรจน์ถึงซอยหลังศูนย์การค้า เน้นจุดวางถังซอยหลังศูนย์การค้า ถนนหลังบ้านเอื้ออาทร
2. ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าหมู่บ้านสวนตาล ศูนย์เด็กเล็ก ไปถนนเทศบาล17 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1 (ตั้งแต่หมอวิทยาถึงตลาดเมืองแก้ว) ถนนเลียบทางรถไฟถนนเทศบาล19
3. ทำความสะอาดถนนเลียงเมืองตั้งแต่แยกโชติกา แยกดาราสมุทรไปแยกอำเภอ ซอยอำเภอ แยกบิ๊กซีเข้าซอยประมง
4. ทำความสะอาดจุดวางถังขยะถนนเทศบาล 2 และบริเวณสี่แยกสนามมวย

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09