เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกตรวจเหตุรำคาญ


(4 มี.ค. 67) เวลา 14.00 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายนายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจติดตามเหตุรำคาญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กรณีได้รับผลกระทบจากกลิ่นปัสสาวะจากบ้านข้างเคียง ณ บริเวณถนนเทศบาล 17

2024-04-18
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-05