เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯเขียด เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557


(วันนี้  12 มี.ค.57)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดพิธี  พร้อมท่านผู้อำนวยการสำนักงาน  ธ.ก.ส.จังหวัดสระแก้ว  นายกสมาคมฯ  กรรมการสมาคมฯ  พนักงาน  ธ.ก.ส.  เจ้าหน้าที่สมาคม  และสมาชิก ธ.ก.ส.จังหวัดสระแก้ว 
     นายตระกูล  (นายกฯ) กล่าวว่า  การประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2557 ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ที่มีเจตนาแน่วแน่ในการช่วยเหลือทายาทของมวลหมู่สมาชิกด้วยกัน  ซึ่งได้แก่กรรมไปนั้น  ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ  ซึ่งมีสมาชิกด้วยกัน  จำนวน  1,488  คน  ได้ช่วยเหลือทายาทของสมาชิกด้วยกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาถึงปัจจุบัน  จำนวน 3,107 ราย  เป็นจำนวนเงินที่สมาคมฯ ได้จ่ายแก่ทายาทประมาณ  354  ล้านบาทเศษ  จะเห็นได้ว่าสมาคมฯ มีความมั่นคงในการดำเนินงานเป็นอย่างดี  และได้ช่วยเหลือทายาทของสมาชิกด้วยกันอย่างบังเกิดผลที่แท้จริง  จึงถือได้ว่าเป็นสวัสดิการทางสังคมอย่างหนึ่งอันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทางราชการ  ที่จะช่วยสร้างความกินดีอยู่ดี  มีความสุขให้แก่ราษฎรในจังหวัดสระแก้ว ต่อไป