เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ


(29 ก.พ. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเมืองย่อยที่ 8  บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)  ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 และชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2

2024-04-18
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-05