เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)


(12 มิ.ย. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมมดงาน ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ดำเนินการปรับผิวหน้าดินขอบไหล่ทางถนนที่ชำรุด อย่างต่อเนื่อง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา)

 

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28