เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


(29 พ.ค. 66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2566 ให้กับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา และชุมชนเมืองย่อยที่ 16 บ้านตลาดสระแก้ว

2024-04-18
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-05