เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ทม.สระแก้ว +รพ.สระแก้ว +อสม.ทม.สก.ลงพื้นที่พ่นควันป้องกันยุงลายฯ


(27 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในกิจกรรมการป้องกันยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองย่อยที่ 9 (บ้านสุขศาลา)

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28