เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


(๒๗ มี.ค.๖๖) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม ชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20