เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ทม.สระแก้ว +รพ.สระแก้ว +อสม.ทม.สก.ลงพื้นที่พ่นควันป้องกันยุงลายฯ


(28 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในกิจกรรมการป้องกันยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04