เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันเเหตุน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนนี้


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันเเหตุน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนนี้