เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทฯ


(12 ม.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ อสม. ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภายในชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09