เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว พ่นควันป้องกันยุงลายในเทศบาลเมืองสระแก้ว


(26 ธ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงสีเก่าตรงข้ามหมู่บ้านมารวย 

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28