เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาชีวิต ประจำปี 2565


(28 ธ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โดม 2 (โดมเล็ก) สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28