เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖


(๑ ม.ค.๖๖) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนากยเทศมตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในโครงการจัดงานสืบสานปรเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๔๐ รูป ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28