เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565


(16 ธ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 โดยเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 11 สระแก้ว - สระขวัญ 1 มีบ้านเรือนประชาชนเกิดความเสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง และห้องแถวได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้จำนวน 7 ห้อง มติในที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ตามความเหมาะสมต่อไป

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28