เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19


(6 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาลเมือง ผู้อำนวยการกองทุกกอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยกองการศึกษามีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด ได้ทบทวนพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On Site และมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ที่ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09