เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อนุเคราะห์รถแบคโฮ


(8 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงานปรับผิวหน้าดิน ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 #ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้อนุเคราะห์รถแบคโฮ จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ ต่อเนื่อง

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09