เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด ลงพื้นที่สำรวจเตรียมขยายเขตวางท่อระบายน้ำเพิ่ม


(10 พ.ค.65) นายตระกูล วุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา กองช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจปรึกษาหารือเพื่อเตรียมยายเขตวางท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำขัง บริเวณบ้านเนินสมบูรณ์ ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ซอยทางไปถนนเส้นหลังบ้านเอื้ออาทร

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09