เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมหารือออกแบบวางผังพื้นที่ชุมชนเมืองพัฒนาและศูนย์เรียนรู้ฯ


(10 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายประกอบ เมทา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายรถเกษม เพ็ชร์แก้วหนู นายช่างโยธาชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสระแก้ว "โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ และศูนย์เรียนรู้เมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09