เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง


(10 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายประกอบ เมทา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์ ภายในและรอบๆศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09