เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบรถAmbulance ให้เทศบาลฯ


(12 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสภาพความพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะมอบให้ เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาขอรับบริการแต่ไม่มีรถส่วนตัว และใช้ในการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่เล็งเห็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงซึ่งบริการด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลฯว่าผู้ป่วยมีความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางมาใช้บริการ ณ สถานบริการทางการแพทย์ โดยใช้หลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมกว่า มีพัสดุ คุรุภัณฑ์ เกินความจำเป็น แต่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความจำเป็นต้องใช้ #ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มา ณ ที่นี้

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09