เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด ลงพื้นที่ตรวจดูแลภายในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ


(13 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานทีมงานกองช่าง ทีมงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้ม ทีมงานป้องกันฯ และทีมงานเทศกิจ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บกวาด ตกแต่งกิ่งไม้ ภายในและรอบๆ สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09