เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจสอบกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่ฯ


(23 พ.ค.2565) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด และงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.กรณีเหตุรำคาญเสียงไก่ขันและกลิ่นเหม็นมูลไก่ 2.ตรวจสอบเหตุรำคาญกรณีเผาไฟขวดพลาสติกและเศษกระดาษ

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28