เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​พ่น​ยาป้องกัน​เชื้อโรค​ไวรัส​โควิด-19


(9 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมจนท.ชุดเฉพาะกิจ พร้อม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำชุมชน ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งฉีดยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา พ่นยาฆ่าเชื้อชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร ซอย 3 และซอย 9 พ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดตระกูลสุข พ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนเมืองย่อยที่ 10

2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04