เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณยายบัว แป้นสุขา


(10 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อม นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสำราญ สมจันทรา สท.เขต 3 นายสุทน สิงห์ครามเขต สท.เขต3 นายกิตติ์ธเนธ พูมดีสิทธินนท์ สท.เขต 3 นางสาวธนัญญา จึงตระกูล สท.เขต 3 นายธวัชชัย บุญปลูก สท.เจค 3 นายเดชา อาศัยราช สท.เขต 2 ร่วมพิธีฌาปณกิจให้กับคุณแม่ยายบัว แป้นสุขา ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน ที่ วัดโคกนกขุนทอง

2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26