เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมหารือการปฏิบัติงานหาแนวทางและวางมาตรการป้องกันโควิด-19


(14 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วนอกจากนี้ยังได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโควิด19 ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยจากโควิค-19 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09