เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯเขียด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


(วันนี้ 19 พ.ย.56)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ประชุมในหัวข้อเรื่อง"การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยมีการรับรองแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองสระแก้ว  ในปีงบประมาณ 2557 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันฑ์