เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯ เขียด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้แถลงข่าวการก่อสร้างเขื่อน


(29 มี.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมในการแถลงข่าว เพื่อให้ชุมได้ทราบการก่อสร้างของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ว่าการก่อสร้างงบประมาณเท่าไหร่เพื่อให้ชุมชนรู้เรื่องกระจ่าง โดยทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึงโดยใช้งบประมาณสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน บริเวณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ริมคลองพระสะทึงบริเวณชุมชนย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้แถลงข่าวการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึง เพื่อให้ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี (รองฯยักษ์) กล่าวต่อไปอีกว่าส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าที่ชำรุกและเสียหายนั้น ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ทางฝ่ายกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม เพื่อให้ส่องแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน ชาวชุมชนเมืองย่อยที่ 20 และท่านนายกฯ เขียด พร้อมทีมงานผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว #ต้องขอฝากชมเชยกรมโยธาธิการ ที่ได้ผลักดันงบประมาณมาทำให้ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรี กล่าวว่าเสาไฟฟ้ากินรี นั้นก็คงไม่ต้องถอดออกเพราะว่าฝ่ายกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เข้ามาซ่อมแซมและปรับปรุงในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกฯ เขียด ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนทางด้าน สำนักงาน ปปช.สำนักงาน สตง. ก็ได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายวิทยา ไวนุสิทธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงานนายสุรศักดิ์ โสภัณฑ์ นายช่างโยธาธิการอาวุโส ได้กล่าวว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้ขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าแล้วก่อสร้าง และตั้งเสาไฟฟ้ากินรี นับได้จำนวน 34 ต้น ส่วนความยาว 100 เมตร กว้าง 3 เมตร 50 ส่วนเสากินรี ราคา 15,500 บาทพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง ส่วนระยะห่าง 2 เมตร 50 ซึ่งทำต้องให้ได้ครบจำนวนที่ตั้งเหมามาและต้องทำให้ครบจำนวนที่ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำเรื่องส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นผู้ดูแล นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ยังกล่าวต่อไปว่าชุมชนเขาต้องการมากๆ เลยว่าเขาอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการเกษตร และจะเป็นชุมชนที่ปลอดมลพิษและจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรแรกเปลี่ยนสินค้าชุมชนจะได้คึกคัก นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมทีมงานผู้บริหารเทศบาลฯ และชาวชุมชนเมืองย่อยที่ 20 ต้องขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ที่ได้กรุณาผลักดันงบประมาณ มาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ให้ด้วยงบประมาณที่มากมายหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคาะห์จากกรมโยธาธิการในครั้งต่อไป ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว มา ณ ที่นี้

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09