เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฯ ร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองดี


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การบริหารงาน นำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Thailand) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเทลแอนสปา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28