เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​พ่น​ยาป้องกัน​เชื้อโรค​ไวรัส​โควิด-19


(7 เม.ย.65)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรี เมืองสระแก้ว มอบหมายให้ จนท. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ (ชุดทีมเฉพาะกิจ) ​ ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อที่กรมโยธาและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว พ่นยาฆ่าเชื้อที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พ่นยาฆ่าเชื้อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วและบ้านพักเจ้าหน้าที่ สวท.

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09