เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


หมู่บ้านซิตี้ปาร์คสระแก้ว มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕


(๖ ม.ค.๖๕) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี และนายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากหมู่บ้านซิตี้ปาร์คสระแก้ว โดยนายกฯ เขียด ได้ให้พร และรับพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

2022-12-16
2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27