เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับรองผอ.กอ.รมน.สระแก้ว


(5 ม.ค. 64) เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับพันเอก อนุชา นพจำรูญศรี รองผอ.กอ.รมน.สระแก้ว ในการตรวจเยี่ยมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมตรวจดูอุปกรณ์และสอบถามเกี่ยวกับสภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเทาสารธารณภัย โดยวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลเมืองสระแก้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที่

2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18