เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับรองผอ.กอ.รมน.สระแก้ว


(5 ม.ค. 64) เทศบาลเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับพันเอก อนุชา นพจำรูญศรี รองผอ.กอ.รมน.สระแก้ว ในการตรวจเยี่ยมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมตรวจดูอุปกรณ์และสอบถามเกี่ยวกับสภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเทาสารธารณภัย โดยวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลเมืองสระแก้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที่

2022-12-16
2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27