เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ตรวจดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบจ.เก่า


(2 พ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายสุทน สิงห์ครามเขต สท.เขต 3 นายธวัชชัย บุญปลูก สท.เขต 3 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจดูแลการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับหน้าดิน ภายในและบริเวณรอบๆ อบจ. เก่า ต่อเนื่อง
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18