เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ได้นำถุงปันสุขมอบให้ผู้กักตัวที่กลับบ้านฯ


(5 พ.ย.64)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธิ์นนท์ สท.เขต 3 นางสาวธนัญญา จึงตระกูล สท.เขต 3 นายธวัชชัย บุญปลูก สท.เขต 3 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว นายช่างโยธา กองช่าง และ อสม.ประจำชุมชน ร่วมนำส่งมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ให้กับผู้กักตัว ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (บ้านสระแก้ว - สระขวัญ1) จำนวน 1 หลัง ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 (บ้านหนองกะพ้อ) จำนวน 1 หลัง
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18