เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564


(8 พ.ย. 64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 พร้อมผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28