เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


(16 พ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม จนท.ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณภายในและรอบๆ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18