เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖


(วันนี้ ๑๓ ก.ย.๕๖) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ณ  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพและส่งเสริมด้านนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  ตลอดจนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ "วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว   การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมศิลปบำบัด "เครื่องปั้นดินเผา" วิทยากรจาก กลุ่มศิลปะบ้านหน้าสถานี และกิจกรรมฝึกอาชีพ หลักสูตร "หลักสูตรการทำยาหม่อง" วิทยากรจากกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  จำนวน  ๒๐๐ คน
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20