เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว


(วันที่ ๔ ก.ย.๕๖)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ  โดยงานพัฒนาสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว  ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว   และนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  ที่ประสบปัญหาทางสังคม  จำนวน  ๑๔  ราย