เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี


(วันนี้ ๒๓ ส.ค.๕๖)  นายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมรองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ณ  กลุ่มสตรีเครื่องหอม  ชุมชนเมืองย่อยที่ ๓ จำนวน  ๑๕๐  คน