เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณร้านสุทินร้านอำนาจ


(5 ส.ค.64) #เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วมอบหมายให้นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณร้านอำนาจการยาง และร้านสุทินการยาง ที่ได้มอบเส้นยางในรถยนต์เพื่อหุ้มขาเตียงสนาม ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่รองรับพักรอระหว่างตรวจดูหาเชื้อโควิด - 19 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่โอกาสนี้