เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน.สก. มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว


(6 ส.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้
2022-12-16
2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27