เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน.สก. มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว


(6 ส.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้