เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖


(วันนี้ ๑๖ ส.ค.๕๖) นายสุรพงษ์  เทียมมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้มีในพื้นที่  ต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28