เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings.


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิจัย ดำเนินการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20