เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖


(วันนี้ ๙ ส.ค.๕๖) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28